55 jaar KDC – Jan Roes-lezing

Event Start Date:
May 31, 2024
Event End Date:
May 31, 2024
Event Venue:
Radboud Universiteit, Nijmegen

Op 31 mei 2024 viert het Katholiek Documentatie Centrum zijn 55 jarig bestaan. Wij nodigen u van harte uit om dit jubileum met ons te komen vieren in de kapel van het Berchmanianum, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Traditiegetrouw wordt op een lustrum de Jan Roes- lezing uitgesproken. Dit jaar is prof. dr. Susan Legêne, historica aan de Vrije Universiteit Amsterdam, uitgenodigd om te komen spreken. Zij houdt zich intensief bezig met de vraag hoe koloniale objecten kunnen bijdragen aan een verantwoorde omgang met het koloniale verleden en de doorwerking daarvan in de huidige en toekomstige maatschappij.

Dit onderwerp lag Jan Roes (1939-2003), de eerste KDC-directeur ook nauw aan het hart. Op zijn initiatief werd het archief van aartsbisdom Jakarta (1807-1975) toegankelijk gemaakt voor onderzoekers in binnen-
en buitenland. Zo staat hij aan het begin van de inspanningen om het gedeeld katholiek erfgoed van Indonesië en Nederland veilig te stellen voor behoud en onderzoek.

Binnen het domein van de omgang met de koloniale geschiedenis wil het KDC een belangrijke bijdrage leveren. Het doel is bij te dragen aan verzoening in historisch complexe maatschappelijke verhoudingen en zo gelijkwaardigheid van een veelheid aan bevolkingsgroepen in de samenleving te bevorderen. In en over het koloniale verleden zijn verschillende stemmen te horen.

Prof. Legêne zal illustreren hoe die gelaagdheid te ontdekken is. Vervolgens reageren vertegenwoordigers van herkomstgemeenschappen, erfgoedprofessionals, onderzoekers en andere betrokkenen daarop. Zij vullen het betoog aan met hun ervaringen over de waarde en het toepassen van deze inzichten in het dekoloniseren van archieven.

In het kort

  • Datum: vrijdag 31 mei 2024
  • Tijd: 14.00u – 17.00u
  • Locatie: Radboud Universiteit, Berchmanianum Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen

Programma (onder voorbehoud)

  • 13.30u Inloop
  • 14.00u Aanvang
  • 14.10u Jan Roes-lezing, door prof. dr. Susan Legêne
  • 15.00u Showcase, erfgoedinstellingen aan het woord
  • 16.05u Paneldiscussie, experts in gesprek over koloniaal religieus erfgoed in de praktijk
  • 17.00u Borrel

Aanmelden

Deelname aan dit symposium is gratis, maar aanmelden is nodig, vanwege beperkte plaatsen in de zaal.

Schrijf u vóór 20 mei 2024 in via het aanmeldformulier: www.ru.nl/kdc/aanmelden

uitnodiging-Jan-Roes-lezing-2024