Pressing Matter: Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums

About Pressing Matter (en)

Pressing Matter investigates the potentialities of ‘colonial objects’ to support societal reconciliation with the colonial past and its afterlives, and to deal with conflicting claims by different stakeholders for these objects within museums. The project will connect fundamental theories of valuation and property to postcolonial debates on heritage to these societal debates and aims to develop and test, first, new theoretical models of value and ownership and, second, new forms of return that address but move beyond current approaches to heritage restitution, while developing a theory of object potentialities grounded in the entangled, multipolar histories in which colonial objects were collected, kept and made meaningful.

Pressing Matter is a four-year international research programme about colonial heritage and its legacies, financed by the Dutch National Science Agenda (NWA) and coordinated from the Vrije Universiteit Amsterdam. Partners are the National Museum of World Cultures, Museum Bronbeek, Museum Vrolik, Rijksmuseum, the museums of Utrecht University and University of Groningen, Foundation Academic Heritage and the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies. Societal partners are Imagine IC, The Black Archives, HAPIN Papua Support Foundation, the Rijksacademie, Framer Framed and the Peace Palace Library, the Cultural Heritage Agency of the Netherlands and DutchCulture.

Over Pressing Matter (nl)

Pressing Matter onderzoekt hoe koloniale objecten kunnen bijdragen aan de omgang met het koloniale verleden en de doorwerking daarvan in de huidige en toekomstige maatschappij, zowel nationaal als internationaal. Dat doet zij onder andere door de herkomstgeschiedenis van objecten bloot te leggen, de waarden en diverse concepten van eigenaarschap die aan objecten worden gegeven door verschillende belanghebbenden vast te leggen, en door uit te proberen hoe een actieve omgang met koloniale collecties zou kunnen bijdragen aan verzoening in historisch complexe maatschappelijke verhoudingen. Hiermee draagt Pressing Matter bij aan een meer gelijkwaardige en inclusieve internationale samenleving.

Pressing Matter is een vierjarig internationaal onderzoeksprogramma naar koloniaal erfgoed, gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en gecoördineerd vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam. Partners zijn het Nationaal Museum van Wereldculturen, Museum Bronbeek, Museum Vrolik, Rijksmuseum, de musea van de Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Academisch Erfgoed en NIOD – Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Maatschappelijke partners zijn Imagine IC, The Black Archives, HAPIN Papua Support Foundation, Rijksacademie, Framer Framed en de Peace Palace Library, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en DutchCulture.

The project is financed by the Netherlands National Research Agenda under the rubric of ‘Living Past’. It starts 1 March 2021  and lasts until December 2025.

Who are the Partners?

University/Academic: Vrije Universiteit; Amsterdam; Utrecht University; University of Amsterdam; University of Groningen; Leiden University; NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (KNAW); Dutch Foundation for Academic Heritage,

Museum: National Museum of World Cultures/Wereldmuseum Rotterdam; Rijksmuseum; Groningen University Museum; Museum Vrolik; Utrecht University Museum; Museum Bronbeek

Societal: The Black Archives; Imagine IC; Hapin Papua Support Foundation; Dutch Culture; Peace Palace Library; Framer Framed, Rijksakademie; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

International (academic) Partner: Universitas Gadjah Mada (UGM), Museum Nasional, Indonesia, Center for Anthropological Research of Museums and Heritage (CARMaH); Pitt Rivers Museum.